Tlf: 95842477      Adr: Kong Øysteins Veg, 8400 Sortland         E-post: post@blabyhallen.no
 
   Startsiden
   Om Blåbyhallen
   Utleiepriser
   Timeoversikter
 
   Lenker
 
   Kontakt oss
 
 
 
Tilbake
 

INFORMASJON OM BLÅBYHALLEN


Blåbyhallen er en flerbrukshall som sto ferdig 24.mars 2007. Hallen eies av Sortland Kommune, men driften forestås av et eget driftsselskap, Sortland Idretts- og Fritidspark AS. Sortland Kommune eier 50,1% av selskapet og øvrige 49,9% er fordelt på 17 ulike bedrifter hovedsaklig fra Sortland.

Blåbyhallen er ca. 25 meter høy og inneholder en full fotballbane på 100x64 meter med en sikkerhetssone på 4-5 meter rundt hele banen. Desember 2018 ble det lagt nytt kunstgress i Blabyhallen. Utført av Laiderz Sport AS. Produsent av kunstgresset: Jutagrass og merkebetegnelsen er Master 40/200.

Langs ene langsiden er det løpebane med lengdegrop og på motsatt side er det tribuner for 1000 personer. Ved hjelp av skillevegger som heises ned fra taket kan hallen deles inn i hele 7 enheter med ulik størrelse. I tillegg kan det legges sportsgulv (44x23 meter) til bruk ved volleyball, håndball,tennis m.m.                                                                                                                        

Hallen er tilrettelagt for rullestolbrukere og har også stor parkeringsplass.

I tillegg til hallen består anlegget av en servicedel hvor underetasjen inneholder 4 garderober,dommerkontor med tilhørende dommergarderober samt toaletter for publikum. 1.etasjen inneholder stor kantine med kjøkken, et stort klasserom med kjøkkenkrok samt kontorer og publikumstoletter. 

Våre største brukere på dagtid er Sortland Videregående skole (Nordland Fylke) og Barne- og Ungdomsskoler i Sortland kommune. Omkringliggende barnehager bruker hallen regelmessig.

På ettermiddag- og kveldstid (kl 1600-2300) er Sortland Idrettslag den største brukeren. Øvrige idrettslag i Sortland Kommune og Vesterålsregionen benytter også Blåbyhallen. Hålogaland Fotballkrets er en betydelig leietaker gjennom diverse sonesamlinger og avvikling av "Vinterserien".

Av andre regelmessige arrangementer kan nevnes hundeutstilling, microflystevne, dansegalla, turnstevne m.m.
Blåbyhallen er utstyrt med bord og stoler til 1000 personer som kan leies ut på forespørsel. Det samme gjelder "dansegulv" tilsvarende 1600m2.
   


 

 

 

 


BILDEGALLERI
[ Klikk på bilde for stor versjon ]